Použitá literatura

 • А.  В. Кавкин Лечение деревьями, Советский Спорт, Москва (2002) с.  175-180.
 • А. Артемова, Береза исцеляющая и омолаживающая, Диля, Москва - Санкт-Петербург, 2001, с. 29-32.
 • К.  П.Балицкий, А.Л. Воронцова, Лекарственные растения и рак, Наукова думка, Киев, 1982, с. 143-151.
 • В.  М.Кулемзин, Человек и природа в верованиях хантов. Томск, 1984, 196 с. Монография.
 • В.  М.Кулемзин, Н.В. Лукина, Васюганско-ваховские ханты в конце ХIХ - начале ХХ вв. Этнографические очерки, Томск, 1977. 225 с.
 • Н.В. Лукина, Народные средства по сохранению здоровья и жизни у восточных хантов / Тезисы Всесоюзной конференции 10-12 марта 1972 года / / Этнографические аспекты изучения народной медицины. - Ленинград, 1975. - С. 26-27.
 • Лукина Н.В. Заметки о системе питания хантов / / Западная Сибирь в эпоху средневековья, Изд-во Томского ун-та, Томск, 1984, с. 168-179.
 • Sekiba F. účet Ainu medicíny. In: Sbírka materiálů o historii Ainu. Vlastní publikace (v japonštině), 1895.
 • Hutchens, Alma R., (1973), indický Bylinkářství (sic) v Severní Americe. Merco, Windsor, Ont., Kanada
 • Ledového muže Ötziho - speciální muzeum bylo věnováno k němu, obsahující všechny jeho věci
 • П.А. Якимов, М.Ф. Ступак, Чага и ее лечебное применение при раке IV стадии, Медгиз, Ленинград, 1959. с. 50-54.
 • Watanabe O, Abe T, Kawakami M, Kakimoto M (2005) Antioxidační vodou rozpustné lignin-jako látky ze severní terénu basidiomycetes, Fuscoporia obliqua. Bull Hokkaido Potravinářské Res Center. Č. 6: 13-6.
 • Kahlos, K. a Hiltunen, R. 1983. "Identifikace některých typů lanostane triterpeny z Inonotus obliquus". Acta. Pharm. Fenn., 92, 220
 • Kahlos, K. a Hiltunen, R. 1985. "steroly a triterpeny v Inonotus obliquus". Acta. Agron., 34, 82
 • Kahlos, K. a Hiltunen, R. 1986. "Anti-nádorové testy Inotodiol z houby Inonotus obliquus". Acta. Pharm. Fenn., 95, 173-7
 • Yong Cui, et.al, (2005) Antioxidační účinek Inonotus obliquus. Journal of Ethnopharmacology 96, str.79-85
 • ZHENG Wei-Fa, et.al., (2008) sloučeniny Fenolické z Inonotus obliquus a jejich imunitu stimulující účinky. Mycosystema 27 (4): 574-581
 • ZHENG Wei-Fa, et.al., (2007) Podíl sterolů v poli vzrostlé a kultivované mycelia z Inonotus obliquus. Acta Pharmaceutica Sinica 42 (7), 750-756
 • Sharikova, LA et.al., (2010) Standardizace chaga tinktury a Befungin. Farmaceutická chemie Journal, roč. 44 (3), p. 35-37
 • David Pilz (2004) Chaga a další Plísňové zdroje - Posouzení udržitelného obchodního těžby v Chabarovsku a Primorsky krais, Rusko. PilzWald lesnictví Aplikace mykologie (Hodnotící zpráva)
 • JACEK Piętka a ANDRZEJ Grzywacz, (2006) Pokusy na aktivní ochranu Inonotus obliquus inokulací břízy s jeho podhoubí. ACTA MYCOLOGICA sv. 41 (2): 305-312
 • Houby jako lék -  Vladimír Antonín, Ivan Jablonský, Václav Šašek, Zuzana Vančuříková ,  r.2013
 • П.А. Якимов, М.Ф. Ступак, Чага и ее лечебное применение при раке IV стадии, Медгиз, Ленинград, 1959
 • Watanabe O, Abe T, Kawakami M, Kakimoto M (2005) Antioxidační vodou rozpustné lignin-jako látky ze severní terénu basidiomycetes,  Fuscoporia obliqua. Bull Hokkaido Potravinářské Res Center. Č. 6
 • Kahlos, K. a Hiltunen, R. 1983. "Identifikace některých typů lanostane triterpeny z Inonotus obliquus". Acta. Pharm. Fenn.
 • Kahlos, K. a Hiltunen, R. 1985. "steroly a triterpeny v Inonotus obliquus". Acta. Agron.
 • Kahlos, K. a Hiltunen, R. 1986. "Anti-nádorové testy Inotodiol z houby Inonotus obliquus". Acta. Pharm. Fenn., 95
 • Yong Cui, et.al, (2005) Antioxidační účinek Inonotus obliquus. Journal of Ethnopharmacology 96
 • ZHENG Wei-Fa, et.al., (2008) sloučeniny Fenolické z Inonotus obliquus a jejich imunitu stimulující účinky. Mycosystema 27 (4)
 • ZHENG Wei-Fa, et.al., (2007) Podíl sterolů v poli vzrostlé a kultivované mycelia z Inonotus obliquus. Acta Pharmaceutica Sinica 42 (7)
 • Sharikova, LA et.al., (2010) Standardizace chaga tinktury a Befungin. Farmaceutická chemie Journal, roč. 44 (3)
 • Simone Fulda –  Kyselina betulinova pro léčbu nádorových onemocnění a prevence  International Journal  of  Molekular Scienses 2008
 • Franziska B. Mullauer – Kyselina betulinová indukované nádorové zabíjení, AMC Amsterdam et.al., Nizozemsko 2011
Copyright ©2013 - 2017 Chaga klub přátel Chaganela. All rights reserved.

Pracuji

100% Complete