Právní doložka

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a vlastnictvím společnosti NAVY CENTRUM s.r.o., jež je provozovatelem webových stránek www.chaganela.cz od 17.6.2017. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.
 

Odpovědnost

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení nebylo poskytnuto v písemné po předchozím písemném vyžádání.

 
Copyright ©2013 - 2017 Chaga klub přátel Chaganela. All rights reserved.

Pracuji

100% Complete