Chemické složení

Čaga (Inonotus obliguus)

Čaga obsahuje řadu biologicky aktivních látek. U mnohých z nich nebyl doposud zcela vysvětlen mechanizmus jejich působení. 
Údaje z výzkumů na celém světě potvrzují, že sibiřská čaga obsahuje nejen mimořádnou hladinu antioxidantů, ale také širokou škálu léčivých složek včetně specifických polysacharidů, vitamínů B1,B2,B5,B6,B9,D3,K1 a minerálů. 
Hlavní obsahovou skupinou jsou – fenolické sloučeniny jako polyfenoly, fenolické kyseliny, (k.syringová, vanilová, p-hydroxybenzoová, trametonolová) a chinony.

Polyfenoly, flavonoidy - jsou součástí čagy, představují silné antioxidanty, zpomalují proces stárnutí a pomáhají chránit buňky před poškozením volnými radikály.

Druhou skupinou jsou Triterpeny, patří mezi ně inotodiol, kyselina betulinová (3-hydroxylup-20(29)-en-28-ová kyselina), betulin.

Inotodiol - lanostanový triterpenoid je protirakovinná sloučenina. Posiluje ochranu vůči mrtvici a má protirakovinné účinky.

Kyselina betulinická - bojuje s viry a tumory, působí protizánětlivě.

Betulin - obsahuje kyselinu betulinickou, která nám poskytuje široké spektrum biologických a farmakologických aktivit. Kyselina betulinická působí proti malárii a má protizánětlivé účinky. Ukázalo se, že právě tato kyselina i její deriváty mají především v boji s HIV a svojí cytotoxičností v boji s celou řadou tumorových buněk porovnatelné účinky jako klinicky aplikované léky. Nový účinný mechanismus byl potvrzen u několika slibných derivátů účinných proti HIV, jejichž účinek byl prokázán. V pokusech na zvířatech bylo zjištěno, že betulin z březové kůry snižoval obsah cholesterolu v krevním séru a byl s úspěchem použit u obézních pacientů. Od 90. let minulého století je tato látka intenzivně studována pro své účinky protinádorové, antioxidační a nověji též proti HIV.

Melanin - podle současných výzkumů brzdí rozvoj patologických procesů způsobených volnými radikály, stabilizuje buněčné membrány a působí jako silný imunostimulátor. Posiluje imunitu při ozařování tím, že aktivuje epifýzu. Melanin pohlcuje modré světlo a radiaci a to mimořádně účinně a dlouhodobě. Disponuje vysokou absorpční schopností, pomáhá zkvalitňovat a pročišťovat naši krev. Melanin ovlivňuje pigmentaci a tedy zbarvení naší pokožky. Pokud se něco naruší vlivem chemikálií a radiace - melanin pomáhá tuto situaci zlepšit. Čaze dává typicky hnědou barvu.

Polysacharidy a to především β-D-glukany - zlepšují imunitu a vzájemnou komunikaci buněk. Sehrávají důležitou úlohu při boji s tumory. Podporují obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním chorobám. Vědci prokázali, že glukany získané z čagy mají výrazné protizánětlivé a imunomodulační účinky, stimulují produkci NK buněk v boji s nádorovým onemocněním, aniž by přímo působily na případný novotvar a snižují obsah cukru v krvi. 

Kyselina čagová, která je podobná kyselině huminové, kyselina octová, kyselina máselná a šťavelová

Germanium – antioxidant, který působí zejména na normalizaci krevního tlaku.
Japonské studie prokázaly, že extrakty z čagy vykázaly nejvyšší antioxidační aktivitu ze všech studovaných léčivých hub. V pokusech in vitro působily účinně proti zlatému stafylokoku (Staphylococcus aureus) a Escherichia coli.
Copyright ©2013 - 2017 Chaga klub přátel Chaganela. All rights reserved.

Pracuji

100% Complete