Výroba Chaganela extraktu

Chaganela – extrakt je vyráběn nejmodernější sublimační metodou (freeze-dry).

Vytříděná, rozmělněná houba se louhuje ve vakuu pouze v teplé vodě do 60°C. Pro získání výsledného, vysoce koncentrovaného extraktu v práškové podobě, je třeba zbavit výluh vody, při zachování maximálního množství biologicky účinných látek v nezměněné podobě. K této metodě je použito nejmodernější technologické zařízení využívající tzv. ( freeze-dry) metody (vysoušení – ochlazování) až na -150° C. Tato fáze trvá 18 hodin.

Sublimační sušení se používá pro výrobky, u kterých je důležitá vysoká kvalita a zachování nutriční hodnoty biologických látek, vůně a vysoká doba použitelnosti. 

První záznamy o sublimačním sušení potravin směřují do doby starých Inků.
 
Copyright ©2013 - 2017 Chaga klub přátel Chaganela. All rights reserved.

Pracuji

100% Complete